Άλλα / Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού.

Deutsch 3 Nederlands 5

  • - - - - - - 1604199720 80: Ξιφίας (Xiphias gladius)
  • - - - - - - 1604199730 80: Σκουμπρί (Scomber colias)
  • - - - - - - 1604199740 80: Κοπάνι (Auxis thazard, Auxis rochei)
  • - - - - - - 1604199790 80: Άλλα