Άλλοι / Από κράματα αργιλίου / Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο.

Čeština 5 Deutsch 2 Français 1 Magyar 1 Italiano 1 Polski 1

  • - - - - 7608208910 80: Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 7608208920 80: Σωλήνες κάθε είδους, έτοιμοι για χρήση, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υδραυλικοί αγωγοί ή ως αγωγοί καυσίμων ή λιπαντικών, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7608208930 80: Σωλήνες χωρίς ραφή από εξελασμένο κράμα αλουμινίου, με:  - εξωτερική διάμετρο τουλάχιστον 60 mm, όχι όμως άνω των 420 mm, και - πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 10 mm, όχι όμως άνω των 80 mm
  • - - - - 7608208990 80: Άλλοι