Κρέατα αιγοειδών / Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

 • - - 0204501100 10: Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
 • - - - 0204501100 80: Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
 • - - - 0204501300 80: Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου
 • - - - 0204501500 80: Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)
 • - - - 0204501900 80: Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)
 • - - - 0204503100 10: Άλλα
 • - - - - 0204503100 80: Τεμάχια με κόκαλα
 • - - - - 0204503900 80 (2/0) : Τεμάχια χωρίς κόκαλα
 • - - 0204505100 10: Κατεψυγμένα
 • - - - 0204505100 80: Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
 • - - - 0204505300 80: Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου
 • - - - 0204505500 80: Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)
 • - - - 0204505900 80: Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)
 • - - - 0204507100 10: Άλλα
 • - - - - 0204507100 80: Τεμάχια με κόκαλα
 • - - - - 0204507900 80 (2/0) : Τεμάχια χωρίς κόκαλα