Άλλα / Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

  • - - - 0203191100 10: Χοιροειδών κατοικιδίων
  • - - - - 0203191100 80: Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών
  • - - - - 0203191300 80: Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής
  • - - - - 0203191500 80: Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής
  • - - - - 0203195500 10: Άλλα
  • - - - - - 0203195500 80 (6/0) : Χωρίς κόκαλα
  • - - - - - 0203195900 80: Άλλα
  • - - - 0203199000 80: Άλλα