Κρασιά λευκά / Άλλα / Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009.

  • - - - - - - - 2204299510 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
  • - - - - - - - 2204299520 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol
  • - - - - - - - 2204299530 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol
  • - - - - - - - 2204299540 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol
  • - - - - - - - 2204299590 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol