Από βαμβάκι / Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας.

  • - - - 6302910010 80: Mε το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - 6302910090 80: Άλλα