Άλλα / Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα.

Čeština 2 Deutsch 2

  • - - - - - - 8481806950 80: που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - - 8481806960 10: Άλλα
  • - - - - - - - 8481806960 80: Τετράοδος βαλβίδα αναστροφής της ροής ψυκτικών μέσων, αποτελούμενη από: - ηλεκτρομαγνητική οδηγό βαλβίδα - ορειχάλκινο σώμα βαλβίδας,συμπεριλαμβανομένουολισθητήρα βαλβίδας και χάλκινων συνδέσεων με πίεση λειτουργίας 4,5 MPa
  • - - - - - - - 8481806999 80: Άλλα