Σε κυλίνδρους / Άλλα / Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχριση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη.

Deutsch 1 Suomi 2 Slovenščina 1

  • - - - - 4810293020 80: βάρους τουλάχιστον 70 g/m2, αλλά το πολύ 400 g/m2, και φωτεινότητας (λαμπρότητας) άνω του 84 (μετρούμενη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2470-1), με εξαίρεση το πολύπτυχο χαρτί, το πολύπτυχο χαρτόνι και τους ρόλους που χρησιμοποιούνται σε κυλινδρικά πιεστήρια
  • - - - - 4810293080 80: Άλλα