Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm$3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm$3.

  • - - - 8703221000 80: Καινούργια
  • - - - 8703229000 80: Μεταχειρισμένα