Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm$3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3.

Deutsch 1 Français 1 Polski 1

  • - - - 8703321100 10: Καινούργια
  • - - - - 8703321100 80: Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα
  • - - - - 8703321900 80: Άλλα
  • - - - 8703329000 80: Μεταχειρισμένα