Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis).

  • - - - 0301941000 80: Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)
  • - - - 0301949000 80: Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis)