Άλλες πέτρες / Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα.

  • - - - 6802991000 80: Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 kg
  • - - - 6802999000 80 (2/0) : Άλλες