Κυλινδρικές / Με λίθιο / Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών.

Dansk 2 Deutsch 8 English 2 Français 4

  • - - - 8506501010 80: Κυλινδρικές στήλες λιθίου: - διαμέτρου 14,0 mm και άνω, το πολύ όμως 26,0 mm· - μήκους 2,2 mm και άνω, το πολύ όμως 51 mm· - τάσης 1,5 V και άνω, το πολύ όμως 3,6 V· - χωρητικότητας 0,15 Ah και άνω, το πολύ όμως 5,00 Ah για χρήση στην κατασκευή τηλεμετρικών και ιατρικών συσκευών, ηλεκτρονικών μετρητών ή τηλεχειριστηρίων
  • - - - 8506501090 80: Άλλες