Που μπορούν να καταγράψουν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων για τηλεόραση.

  • - - - - 8525809110 80: Συσκευή λήψης εικόνων: - μέγιστου βάρους 5,9 kg, - χωρίς θήκη, - μέγιστων διαστάσεων 405 mm !x! 315 mm, - με μοναδικό αισθητήρα σύζευξης φορτίου (Charge-Couple-Device/CCD) ή συμπληρωματικού ημιαγωγού μετάλλου-οξειδίου (Complementary metal-oxide-semiconductor/CMOS), - με μέγιστο αριθμό ενεργών εικονοστοιχείων 5 Megapixels, για χρήση σε συστήματα παρακολούθησης με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) ή σε εφαρμογές οπτικού ελέγχου
  • - - - - 8525809190 80: Άλλα