Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή διογκωμένων δημητριακών.

  • - - 1904201000 80: Παρασκευάσματα τύπου "μούσλι" με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών
  • - - 1904209100 10: Άλλα
  • - - - 1904209100 80: Με βάση το καλαμπόκι
  • - - - 1904209500 80: Με βάση το ρύζι
  • - - - 1904209900 80 (0/2) : Άλλα