Κρασιά λευκά / Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l.

  • - - - - - - - 2204229310 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
  • - - - - - - - 2204229320 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol
  • - - - - - - - 2204229330 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol
  • - - - - - - - 2204229340 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol
  • - - - - - - - 2204229390 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol