Λιγότερο των 2 050 mm.

Suomi 2 Nederlands 1 Polski 1 Slovenščina 2

  • - - - - - 7208519810 80: Aπό μη κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από πυριτιούχο χάλυβα
  • - - - - - 7208519890 80: Άλλα