Ιόντων λιθίου / Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα.

Čeština 11 Dansk 6 Deutsch 41 English 4 Français 11 Nederlands 13 Polski 4 Română 3 Slovenčina 1

 • - - 8507600010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
 • - - 8507600015 80: Συσσωρευτές ιόντων λιθίου ή μονάδα, κυλινδρικού σχήματος, με: - ονομαστική χωρητικότητα κυμαινόμενη μεταξύ 8,8 και 18 Ah, - ονομαστική ισχύ 36 V ή περισσότερο, αλλά όχι άνω των 48 V, - ισχύ κυμαινόμενη μεταξύ 300 και 648 Wh, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών ποδηλάτων
 • - - 8507600017 80: Συσσωρευτής εκκίνησης ιόντων λιθίου, συγκροτούμενος από τέσσερις επαναφορτιζόμενες δευτερεύουσες στήλες ιόντων λιθίου, με: - ονομαστική τάση 12 V, - μήκος κυμαινόμενο μεταξύ 350 και 355 mm, - πλάτος κυμαινόμενο μεταξύ 170 και 180 mm, - ύψος κυμαινόμενο μεταξύ 180 και 195 mm, - βάρος κυμαινόμενο μεταξύ 10 και 15 kg - ονομαστική χωρητικότητα κυμαινόμενη μεταξύ 60 και 80 Ah
 • - - 8507600020 80: Συσσωρευτής ή αυτοτελής μονάδα, ορθογώνιου σχήματος, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 69mm, πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36mm και πάχος που δεν υπερβαίνει τα 12mm, που προορίζεται για την παραγωγή επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών
 • - - 8507600023 80: Συσσωρευτής ιόντων λιθίου ή μονάδα με: - ονομαστική χωρητικότητα κυμαινόμενη μεταξύ 72 και 100 Ah, - ονομαστική τάση 3,2 V - βάρος κυμαινόμενο μεταξύ 1,9 και 3,4 kg για χρήση στην κατασκευή επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών προοριζόμενων για υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα
 • - - 8507600025 80: Ορθογώνιες παραλληλεπίπεδες αυτοτελείς μονάδες, προοριζόμενες να ενσωματωθούν σε επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές ιόντων λιθίου: - πλάτους 352,5mm (±1mm) ή 367,1mm (±1mm) - βάθους 300mm (±2mm) ή 272,6mm (±1mm) - ύψους 268,9mm (±1,4mm) ή 229,5mm (±1mm) - βάρους 45,9kg ή 46,3kg - ονομαστικής χωρητικότητας 75Ah και - ονομαστικής τάσης 60V
 • - - 8507600027 80: Κυλινδρικός συσσωρευτής ιόντων λιθίου με: - ονομαστική χωρητικότητα 10Ah, το πολύ όμως 20Ah· - ονομαστική ισχύ κυμαινόμενη μεταξύ 12,8 (± 0,05) και 15,2 (± 0.05) V - ισχύ κυμαινόμενη μεταξύ 128 και 256 Wh, για χρήση στην κατασκευή δίσκων ηλεκτρικών ποδηλάτων
 • - - 8507600030 80: Συσσωρευτής ή αυτοτελής μονάδα ιόντων λιθίου, κυλινδρικού σχήματος, μήκους τουλάχιστον 63 mm και διαμέτρου τουλάχιστον 17,2 mm, με ονομαστική ικανότητα 1 200 mAh ή περισσότερο, που προορίζεται για την παραγωγή επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών
 • - - 8507600033 80: Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με: - μήκος κυμαινόμενο μεταξύ 150 και 300 mm, - πλάτος κυμαινόμενο μεταξύ 700 και 1 000 mm, - ύψος κυμαινόμενο μεταξύ 1100 και 1500 mm - βάρος κυμαινόμενο μεταξύ 75 και 160 kg - ονομαστική χωρητικότητα κυμαινόμενη μεταξύ 150 και 500 Ah
 • - - 8507600037 80: Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με: - μήκος κυμαινόμενο μεταξύ 1200 και 2000 mm, - πλάτος κυμαινόμενο μεταξύ 800 και 1300 mm, - ύψος κυμαινόμενο μεταξύ 2000 και 2800 mm - βάρος κυμαινόμενο μεταξύ 1800 και 3000 kg - ονομαστική χωρητικότητα κυμαινόμενη μεταξύ 2800 και 7200 Ah
 • - - 8507600043 80: Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με: - πάχος το πολύ 4,15 mm, - πλάτος το πολύ 245,15 mm, - μήκος το πολύ 90,15 mm, - ονομαστική χωρητικότητα κυμαινόμενη μεταξύ 1000 και 10000 mAh, - βάρος το πολύ 250 g για χρήση στην κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στη διάκριση 8471 30 00
 • - - 8507600045 80: Επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής πολυμερών ιόντων λιθίου με: - ονομαστική χωρητικότητα 1 060 mAh, - ονομαστική τάση 7,4 V(μέση τάση κατά την αποφόρτιση σε 0,2 C), - τάση φόρτισης 8,4 V (± 0,05), - μήκος 86,4 mm (± 0,1), - πλάτος 45 mm (± 0,1), - ύψος 11 mm (± 0,1), για χρήση στην κατασκευή ταμειακών μηχανών
 • - - 8507600047 80: Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με: - πάχος το πολύ 4,15 mm, - πλάτος το πολύ 75,15 mm, - μήκος το πολύ 150,15 mm, - ονομαστική χωρητικότητα κυμαινόμενη μεταξύ 1000 και 10000 mAh, - μέγιστο βάρος 150 g, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στη διάκριση 8517 12 00
 • - - 8507600050 80: Ενότητες για τη συναρμολόγηση συστοιχιών ηλεκτρικών συσσωρευτών ιόντος-λιθίου, με τα εξής χαρακτηριστικά: - μήκος 298 mm και άνω, το πολύ όμως 408 mm, - πλάτος 33,5 mm και άνω, το πολύ όμως 209 mm, - ύψος 138 mm και άνω, το πολύ όμως 228 mm, - βάρος 3,6 kg και άνω, το πολύ όμως 17 kg, and - ισχύς 458 Wh και άνω, το πολύ όμως 2 158 Wh
 • - - 8507600053 80: Επαναφορτιζόμενες συστοιχίες ηλεκτρικών συσσωρευτών ή αυτοτελών μονάδων ιόντων λιθίου: - μήκους 1203 mm και άνω, το πολύ όμως 1297 mm, - πλάτους 282 mm και άνω, το πολύ όμως 772 mm, - ύψους 792 mm και άνω, το πολύ όμως 839 mm, - βάρους 253 kg και άνω, το πολύ όμως 293 kg, - ισχύος 22 kWh ή 26 kWh, και - συγκείμενες από 24 ή 48 ενότητες
 • - - 8507600060 80: Επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές ιόντων λιθίου: • μήκους τουλάχιστον 1213mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 1575mm, • πλάτους τουλάχιστον 245mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 1200mm, • ύψους τουλάχιστον 265mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 755mm, • βάρους τουλάχιστον 265kg, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 294kg, • ονομαστικής χωρητικότητας 66,6Ah, σε συσκευασίες των 48 τεμαχίων
 • - - 8507600065 80: Κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου με  - τάση συνεχούς ρεύματος 3,5 V μέχρι 3,8 VDC, - χωρητικότητα 300 mAh μέχρι 900 mAh και - διάμετρο 10,0 mm μέχρι 14,5 mm
 • - - 8507600071 80: Επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές ιόντων λιθίου: - μήκους 700 mm και άνω, το πολύ όμως 2 820 mm - πλάτους 935 mm και άνω, το πολύ όμως 1 660 mm, - ύψους 85 mm και άνω, το πολύ όμως 700 mm - βάρους 250 kg και άνω, το πολύ όμως 700 kg, - ισχύος το πολύ 175 kWh
 • - - 8507600075 80: Ορθογώνιος συσσωρευτής ιόντων λιθίου με - μεταλλικό περίβλημα, - μήκος 173 mm (± 0,15 mm), - πλάτος 21 mm (± 0,1 mm), - ύψος 91 mm (± 0,15 mm), - ονομαστική τάση 3,3 V και - ονομαστική χωρητικότητα 21 Ah ή μεγαλύτερη
 • - - 8507600080 80: Συσσωρευτής ή αυτοτελής μονάδα ιόντων λιθίου, ορθογώνιου σχήματος, με - μεταλλικό περίβλημα, - μήκος 171 mm (± 3 mm), - πλάτος 45,5 mm (± 1 mm), - ύψος 115 mm (± 1 mm), - ονομαστική τάση 3,75 V και - ονομαστική χωρητικότητα 50 Ah, προοριζόμενος να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών (μπαταριών) για αυτοκίνητα οχήματα
 • - - 8507600085 80: Ορθογωνικές ενότητες για ενσωμάτωση σε επαναφορτίσιμους συσσωρευτές ιόντων λιθίου: - μήκους 312 mm και άνω, το πολύ όμως 350 mm - πλάτους 79,8 mm και άνω, το πολύ όμως 225 mm - ύψους 35 mm και άνω, το πολύ όμως 168 mm - βάρους 3,95 kg και άνω, το πολύ όμως 8,56 Kg - με ονομαστική χωρητικότητα 66,6 Ah και άνω το πολ ύόμως 129 Ah
 • - - 8507600090 80: Άλλοι