Άλλα / Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg.

  • - - 3105902000 80 (6/0) : Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10|% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση
  • - - 3105908000 80 (2/0) : Άλλα