Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 %.