ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ.

  • 3101000000 80 (0/1) : Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης
  • 3102000000 80 (10/0) : Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα
  • 3103000000 80 (4/0) : Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά
  • 3104000000 80 (3/0) : Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα
  • 3105000000 80 (9/0) : Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10|kg