Μπιζέλια (Pisum sativum) / Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

Deutsch 1

  • - - 0708100040 80: Μπιζέλια με τον λοβό
  • - - 0708100090 80: Άλλα