Άλλα / Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά.

Čeština 4 Deutsch 43 Español 1 Eesti 1 Français 2 Hrvatski 1 Nederlands 1 Polski 22 Svenska 3

* Ο δασμός που εφαρμόζεται για τα λουκάνικα που παρουσιάζονται σε δοχεία που περιέχουν επίσης συντηρητικό υγρό, εισπράττεται επί του καθαρού βάρους, ύστερα από αφαίρεση του βάρους του υγρού.

  • - - - 1601009910 80: από ζώα των κλάσεων 0101 έως 0104, εκτός από τον αγριόχοιρο
  • - - - 1601009990 80: Άλλα