Λυκίσκου / Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα.

Čeština 1

  • - - - 1302130010 80: Χυμοί
  • - - - 1302130080 10: Εκχυλίσματα
  • - - - - 1302130080 80: Σε ατομικά πακέτα των οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τα 300 g, που προορίζονται για πώληση σε ιδιώτες για ιδιωτική τους χρήση, για τον επιστημονικό ή τεχνικό πειραματισμό ή για εκθέσεις που απολαύουν του τελωνειακού καθεστώτος που προβλέπεται για το σκοπό αυτό με το είδος, το βάρος και την τελική χρήση επί της συσκευασίας
  • - - - - 1302130090 80: Άλλα