Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3.

Čeština 3 Dansk 3 Deutsch 2 Français 1 Nederlands 1

 • - - - - - - 1006306712 10: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg
 • - - - - - - - 1006306712 20: Αρωματικό ρύζι
 • - - - - - - - - 1006306712 80: Ρύζι Basmati
 • - - - - - - - - 1006306714 80: Άλλο
 • - - - - - - - 1006306716 80: Άλλο
 • - - - - - - 1006306722 10: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που θπερβαίνει τα 5 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 kg
 • - - - - - - - 1006306722 20: Αρωματικό ρύζι
 • - - - - - - - - 1006306722 80: Ρύζι Basmati
 • - - - - - - - - 1006306724 80: Άλλο
 • - - - - - - - 1006306726 80: Άλλο
 • - - - - - - 1006306792 10: Άλλο
 • - - - - - - - 1006306792 20: Αρωματικό ρύζι
 • - - - - - - - - 1006306792 80: Ρύζι Basmati
 • - - - - - - - - 1006306794 80: Άλλο
 • - - - - - - - 1006306796 80: Άλλο