Μέρη / Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα. Τα μέρη τους.

Deutsch 4

  • - - 8716901000 80: Βάσεις (σασί)
  • - - 8716903000 80: Αμαξώματα
  • - - 8716905000 80: Άξονες
  • - - 8716909000 80 (2/0) : Άλλα