Μέρη και εξαρτήματα / Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Čeština 1 Deutsch 39 Français 4 Nederlands 1

  • - - 9025900010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 9025900090 80: Άλλα