Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ).

Français 1

  • - - 8401400010 80: Ράβδοι ελέγχου απορρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα, που περιέχουν χημικά στοιχεία απορρόφησης νετρονίων
  • - - 8401400090 80: Άλλες