Μέρη / Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής.

  • - - 8504900500 10: Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής
  • - - - 8504900500 80: Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 8504 50 20
  • - - - 8504901100 20: Άλλα
  • - - - - 8504901100 80 (3/0) : Πυρήνες από φερρίτη
  • - - - - 8504901800 80 (2/0) : Άλλα
  • - - 8504909100 10: Μετατροπέων ρεύματος στατών
  • - - - 8504909100 80: Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 8504 40 30
  • - - - 8504909900 80 (3/0) : Άλλα