Μέρη / Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες.

Deutsch 16 English 2 Français 1 Svenska 4

  • - - 8514903000 80: Άλλων κλιβάνων της διάκρισης 8514 30 20
  • - - 8514907000 80: Άλλα