Άλλα / Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη.

Deutsch 2 Polski 1

  • - - - - 8505902910 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8505902930 80: Πηνίο για ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, με: - έμβολο - διάμετρο 12,9 mm (+/- 0,1), - ύψος χωρίς έμβολο 20,5 mm(+/- 0,1), - ηλεκτρικό καλώδιο με ρευματοδότη και σε κυλινδρικό μεταλλικό περίβλημα
  • - - - - 8505902991 80: Σωληνοειδές με έμβολο βύθισης που λειτουργεί με ονομαστική τάση παροχής 24 V σε ονομαστικό συνεχές ρεύμα 0,08 Α, που προορίζεται για την κατασκευή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 8517
  • - - - - 8505902999 80: Άλλοι