Άλλα / Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη.

  • - - - - 8505902910 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8505902930 80: Πηνίο για ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, με: -|έμβολο -|διάμετρο 12,9|mm (+/- 0,1), -|ύψος χωρίς έμβολο 20,5|mm(+/- 0,1), -|ηλεκτρικό καλώδιο με ρευματοδότη και σε κυλινδρικό μεταλλικό περίβλημα
  • - - - - 8505902991 80: Σωληνοειδές με έμβολο βύθισης που λειτουργεί με ονομαστική τάση παροχής 24|V σε ονομαστικό συνεχές ρεύμα 0,08|Α, που προορίζεται για την κατασκευή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 8517
  • - - - - 8505902999 80: Άλλοι