Άλλα / Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλάσεων 8519 ή 8521.

Čeština 1 Français 1 Nederlands 2 Polski 5

  • - - - - - 8522904910 80: Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις διακρίσεις 8519 81 95 και 8519 89 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 8522904920 80: Μέρη συσκευών εγγραφής της φωνής μέσα στο θάλαμο διακυβερνήσεως, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - 8522904930 80: Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και αυτόματες συσκευές εκφώνησης αναγγελιών, που προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών
  • - - - - - 8522904950 80: Ηλεκτρονική συναρμολόγηση για κεφαλή ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ συσκευών ανάγνωσης δίσκων ψηφιακής εγγραφής (compact discs), που αποτελείται από: - ένα τυπωμένο κύκλωμα, - ένα φωτοανιχνευτή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη, - όχι περισσότερα από 3 συνδετικά, - όχι περισσότερες από μία κρυσταλλολυχνία, - όχι περισσότερες από 3 μεταβλητές αντιστάσεις και 4 σταθερές αντιστάσεις και - όχι περισσότερους από 5 πυκνωτές, όλα συναρμολογημένα σε υπόθεμα
  • - - - - - 8522904960 80: Συγκρότημα τυπωμένου κυκλώματος που περιλαμβάνει: - συντονιστή ραδιοσυχνοτήτων (ικανό να λαμβάνει και αποκωδικοποιεί σήματα ραδιοσυχνοτήτων και να εκπέμπει τα σήματα αυτά εντός του συγκροτήματος) χωρίς ικανότητες επεξεργασίας σημάτων, - μικροεπεξεργαστή ικανό να λαμβάνει μηνύματα τηλεχειρισμού και να ρυθμίζει το σύνολο ηλεκτρονικών πλινθίων του συντονιστή προς χρήση στην κατασκευή οικιακών συστημάτων ψυχαγωγίας
  • - - - - - 8522904965 80: Υποσυγκρότημα τυπωμένου κυκλώματος που περιλαμβάνει: - συντονιστή ραδιοσυχνοτήτων, ικανό να λαμβάνει και αποκωδικοποιεί σήματα ραδιοσυχνοτήτων και να εκπέμπει τα σήματα αυτά εντός του συγκροτήματος, με αποκωδικοποιητή σήματος, - συσκευή λήψης τηλεχειρισμού με ραδιοσυχνότητες (RF), - πομπό σημάτων τηλεχειρισμού με υπέρυθρες, - γεννήτρια σημάτων SCART, - αισθητήρα κατάστασης TV προς χρήση στην κατασκευή οικιακών συστημάτων ψυχαγωγίας
  • - - - - - 8522904970 80: Συγκρότημα που περιέχει τουλάχιστον ένα εύκαμπτο τυπωμένο κύκλωμα, ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγού λέιζερ και ολοκληρωμένο κύκλωμα μετατροπέα σήματος
  • - - - - - 8522904990 80: Άλλα