Μέρη / Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου.

  • - - 8441901000 80: Μηχανών κοπής
  • - - 8441909000 80: Άλλα