Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις / Άλλα.

Čeština 29 Deutsch 8 English 12 Français 160 Magyar 1 Nederlands 20 Polski 7 Português 10 Română 1

 • - - - - - 8529906510 80: Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στην κλάση  8526 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
 • - - - - - 8529906515 80: Ηλεκτρονική διάταξη που περιλαμβάνει τουλάχιστον: - ένα τυπωμένο κύκλωμα, - επεξεργαστές για πολυμεσικές εφαρμογές και επεξεργασία βιντεοσημάτων - FPGA (Field Programmable Gate Array) - Μνήμη φλας - λειτουργική μνήμη - διεπαφές HDMI, VGA, USB και RJ-45 - υποδοχές και βύσματα για τη σύνδεση οθόνης-LCD, φωτισμού LED και πίνακα ελέγχου
 • - - - - - 8529906520 80: Μέρη συσκευών εκπομπής-λήψης, με εξαίρεση εκείνα των: VHF ραδιοεπικοινωνίας, που ανταποκρίνονται στο πρότυπο ARINC 566 A, και τα συστήματα αλληλεπικοινωνίας στο αεροσκάφος που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ARINC 306 ή 412 ,των συσκευών ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης και των συσκευών λήψης για συστήματα κλήσης κατ'επιλογή (SELCAL) που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ARINC 531 ή 596, των συσκευών λήψης για συστήματα ραδιοπλοϊας OMEGA που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ARINC 580 ή 599 , που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - - - 8529906525 80: Συγκρότημα τυπωμένου κυκλώματος που περιλαμβάνει: - συντονιστή ραδιοσυχνοτήτων (ικανό να λαμβάνει και αποκωδικοποιεί σήματα ραδιοσυχνοτήτων και να εκπέμπει τα σήματα αυτά εντός του συγκροτήματος) χωρίς ικανότητες επεξεργασίας σημάτων, - μικροεπεξεργαστή ικανό να λαμβάνει μηνύματα τηλεχειρισμού και να ρυθμίζει το σύνολο ηλεκτρονικών πλινθίων του συντονιστή προς χρήση στην κατασκευή οικιακών συστημάτων ψυχαγωγίας
 • - - - - - 8529906530 80: Μέρη συσκευών τηλεόρασης, με λειτουργίες μικροεπεξεργαστή και επεξεργαστή εικόνας, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μικροελεγκτή και ένα μικροεπεξεργαστή, τοποθετημένα σε εσχάρα ακροδεκτών και περιεχόμενα εντός πλαστικού καλύμματος
 • - - - - - 8529906540 80: Υποσυγκρότημα τυπωμένου κυκλώματος που περιλαμβάνει: - συντονιστή ραδιοσυχνοτήτων, ικανό να λαμβάνει και αποκωδικοποιεί σήματα ραδιοσυχνοτήτων και να εκπέμπει τα σήματα αυτά εντός του συγκροτήματος, με αποκωδικοποιητή σήματος, - συσκευή λήψης τηλεχειρισμού με ραδιοσυχνότητες (RF), - πομπό σημάτων τηλεχειρισμού με υπέρυθρες, - γεννήτρια σημάτων SCART, - αισθητήρα κατάστασης TV προς χρήση στην κατασκευή οικιακών συστημάτων ψυχαγωγίας
 • - - - - - 8529906545 80: Ενότητα δορυφορικού ραδιοδέκτη με την οποία μετασχηματίζονται υψίσυχνα δορυφορικά σήματα σε ψηφιακό ακουστικό κωδικοποιημένο σήμα, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στην κλάση αριθ. 8527
 • - - - - - 8529906550 80: Συσκευή μετατροπής υψηλόσυχνων σημάτων σε σήματα μεσαίων συχνοτήτων, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8528
 • - - - - - 8529906565 80: Κάρτα τυπωμένου κυκλώματος για τη διανομή τάσης παροχής και σημάτων ελέγχου απ'ευθείας σε ρυθμιστικό κύκλωμα επί υαλίνου πίνακα TFT ενότητας LCD
 • - - - - - 8529906575 80: Ενότητες περιλαμβάνουσες τουλάχιστον πλινθία ημιαγωγών για: • την παραγωγή οδηγών σημάτων για τη διευθυνσιοδότηση εικονοψηφίδων, ή • την οδήγηση εικονοψηφίδων διευθυνσιοδότησης
 • - - - - - 8529906580 80: Δέκτης που μετατρέπει τα σήματα υψηλών συχνοτήτων σε ψηφιακό σήμα, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων που κατατάσσονται στην κλάση 8527
 • - - - - - 8529906585 80: Συγκρότημα αποτελούμενο τουλάχιστον από: - μονάδα ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων και γεννήτρια ήχου, - μετασχηματιστή και - δέκτη ραδιοφωνικών εκπομπών για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων
 • - - - - - 8529906590 80: Άλλα