Μέρη και εξαρτήματα / Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά εργαστήρια (περιλαμβανομένων και των κινηματογραφικών), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. Οθόνες για προβολές.

Deutsch 1

  • - - 9010902000 80: Συσκευών και υλικού της διάκρισης 9010 50 00 ή 9010 60 00
  • - - 9010908000 80: Άλλα