Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους.

Français 17

  • - - 8708101000 80 (2/0) : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3 των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705
  • - - 8708109000 80 (2/0) : Άλλα