Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι.

Español 1

  • - - - - 3917231010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 3917231090 80: Άλλοι