Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα.

Čeština 1 Deutsch 31 English 6 Español 8 Français 30 Magyar 1 Italiano 2 Nederlands 9

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Προϊόν καταψυγμένο, μερικώς ψημένο, το οποίο…

Προϊόν καταψυγμένο, μερικώς ψημένο, το οποίο αποτελείται από μείγμα θαλασσινών. Συστατικά: 20% ροδέλες καλαμάρι, 25% πλοκάμια καλαμάρι, 20% οκταπόδι, 20% μύδια, 15% γαρίδες (Parapenaeopsis Hardwickii), αλάτι, τριφωσφορικό νάτριο (Ε451), νερό.

Καθαρό βάρος: 250g

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΨΥΞΗ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Breaded Squid Rings - Καλαμάρι σε ροδέλες,…

καλυμενοσ; για λιανικη πωληση; καλαμαρια; σε συσκευασια; κατεψυγμενοσ;…

Breaded Squid Rings - Καλαμάρι σε ροδέλες, παναρισμένο. Συσκευασία: 250γρ.κατεψυγμένο Συστατικά: 50% καλαμάρι(θράψαλο) [Illex Argentínus), αλεσμένη φρυγανιά, χυλός.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, ΜΟΡΦΗ ΨΙΧΟΥΛΑ