Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί.

  • - - 5106101000 80: Αλεύκαστα
  • - - 5106109000 80: Άλλα