ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ.

 • 5101000000 80 (7/0) : Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα
 • 5102000000 80 (4/0) : Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες
 • 5103000000 80 (3/0) : Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια
 • 5104000000 80: Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς
 • 5105000000 80 (8/0) : Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το "μαλλί χτενισμένο χύμα")
 • 5106000000 80 (2/0) : Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5107000000 80 (2/0) : Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5108000000 80 (2/0) : Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5109000000 80 (2/0) : Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5110000000 80: Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) [στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)], έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5111000000 80 (6/0) : Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες
 • 5112000000 80 (6/0) : Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες
 • 5113000000 80: Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)