Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής.

Deutsch 30 Magyar 1 Polski 2

  • - - 9019101000 80: Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs)
  • - - 9019109000 80 (0/2) : Άλλες