Μονής εστίας / Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες.

  • - - - - - 9001504140 80: Οργανικός διορθωτικός φακός γυαλιών, άκοπος, κατεργασμένος και στις δύο όψεις, προοριζόμενος να υποβληθεί σε επίστρωση, χρωματισμό, προσαρμογή των άκρων, τοποθέτηση ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική επεξεργασία για χρήση στην παραγωγή διορθωτικών γυαλιών
  • - - - - - 9001504190 80: Άλλες