Μείγματα λαχανικών / Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0711909010 80: Μείγματα λαχανικών τα οποία περιέχουν σκόρδο ή/και Allium ampeloprasum
  • - - - 0711909090 80: Άλλα