Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους.

  • - - - - 1518009510 80: Μείγματα που περιέχουν μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων ή/και παραφινικά πετρέλαια από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - - 1518009590 80 (0/1) : Άλλα