Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο.

  • - - - 8518220010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8518220090 80 (0/1) : Άλλα