Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια.

  • - - 4415101000 80: Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας
  • - - 4415109000 80: Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια