Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 mm.

  • - - - 8482101010 80: Ένσφαιροι τριβείς με μπίλιες ή κυλίνδρους: -|εξωτερικής διαμέτρου 28|mm|και άνω, το πολύ όμως 140|mm, -|με λειτουργική θερμική καταπόνηση άνω των 150|°C|σε πίεση λειτουργίας το πολύ 14|MPa, για την κατασκευή μηχανημάτων προστασίας και ελέγχου πυρηνικών αντιδραστήρων σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
  • - - - 8482101040 80: Ένσφαιροι τριβείς (ρουλεμάν): -|εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 3|mm, -|εξωτερικής διαμέτρου έως και 100|mm, -|πλάτους έως και 40|mm, -|έστω και εφοδιασμένοι με μάκτρο, για χρήση στην κατασκευή συστημάτων διεύθυνσης με ιμάντα για κινητήρες, για ηλεκτρικά συστήματα διεύθυνσης ή για πηδάλια ή για σφαιροφόρες διατάξεις για συστήματα διεύθυνσης
  • - - - 8482101090 80: Άλλες