Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 mm.

Čeština 3 Deutsch 17 English 5 Español 2 Français 4 Slovenščina 1

  • - - - 8482101010 80: Ένσφαιροι τριβείς με μπίλιες ή κυλίνδρους: - εξωτερικής διαμέτρου 28 mm και άνω, το πολύ όμως 140 mm, - με λειτουργική θερμική καταπόνηση άνω των 150 °C σε πίεση λειτουργίας το πολύ 14 MPa, για την κατασκευή μηχανημάτων προστασίας και ελέγχου πυρηνικών αντιδραστήρων σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
  • - - - 8482101040 80: Ένσφαιροι τριβείς (ρουλεμάν): - εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 3 mm, - εξωτερικής διαμέτρου έως και 100 mm, - πλάτους έως και 40 mm, - έστω και εφοδιασμένοι με μάκτρο, για χρήση στην κατασκευή συστημάτων διεύθυνσης με ιμάντα για κινητήρες, για ηλεκτρικά συστήματα διεύθυνσης ή για πηδάλια ή για σφαιροφόρες διατάξεις για συστήματα διεύθυνσης
  • - - - 8482101090 80: Άλλες