Από μελία (Fraxinus spp.) / Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm.

  • - - - 4407951000 80: Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα
  • - - - 4407959100 10: Άλλα
  • - - - - 4407959100 80: Λειασμένη με ελαφρόπετρα
  • - - - - 4407959900 80: Άλλα