Καπνά flue cured / Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων.

Svenska 1

  • - - - 2401208510 80: Καπνά flue cured τύπου Virginia
  • - - - 2401208590 80: Άλλα