Μερλουκίων του γένους (Merluccius spp.).

  • - - - - - 0304955010 80: του Μερλούκιου (Merluccius productus) για μεταποίηση
  • - - - - - 0304955090 80: Άλλοι